Taalonderwijs

Taalvaardigheidsniveau (level of English Proficiency)

Michelle Mellion, uw leraar taalvaardigheid, is van oorsprong Amerikaanse en heeft in Nederland al bijna dertig jaar Engels gedoceerd aan mensen van alle leeftijden, alle nationaliteiten en op alle verschillende niveau´s.

Afhankelijk van uw niveau van taalvaardigheid wordt u een trainings-programma op maat aangeboden dat overeenkomt met u wensen en behoeften. Op basis van een diagnostische test wordt uw niveau van Engelse taalvaardigheid vastgesteld. We maken daarbij gebruik van het zogenoemde Common European Framework of Reference (CEF). Dit referentiekader is ontwikkeld door de Europese Unie om de verschillende niveaus van taalvaardigheid goed te kunnen onderscheiden. Daardoor is het mogelijk om leerlingen en studenten die eenzelfde taalvaardigheidsniveau hebben (beginners, gevorderen, vergevorderden) in kleine groepjes samen te laten oefenen om hun vaardigheid te vergroten.

Internationaal erkende Cambridge examens

Michelle Mellion maakt gebruik van weldoordacht en uitontwikkeld oefenmateriaal om haar leerlingen en studenten voor te bereiden op de prestigieuze Cambridge examens, waarin elk van de vier taakvaardigheden (lezen, schrijven, spreken en luisteren) worden getest. Zij helpt u bij de voorbereiding voor een van de volgende Cambridge examens:

  • FCE (First Certificate in English) niveau B2
  • CAE (Cambridge Advanced English) niveau C1
  • CPE (Cambridge Proficiency in English) niveau C2
  • BEC (Business English Cambridge) niveau's B2 of C1


Michelle heeft veel ervaring in het doceren van Engels op deze verschillende niveau's. Zij heeft jarenlang medewerkers van de Radboud Universiteit begeleid in het oefenen voor de examens CAE, CPE en BEC. Ook doceert zij jaarlijks het vak Business English aan een internationale groep studenten van de Radboud Universiteit Nijmegen en leidt hen op tot het afleggen van het examen BEC (Business English Cambridge). Onlangs is zij benoemd tot officieel Cambridge examinator in het British Council examencentrum in Amsterdam.

Michelle gebruikt de ´direct method´ wanneer zij les geeft. Dit betekent dat het overgrote deel van de lessen vanaf het begin in het Engels worden gegeven. Maar omdat Michelle ook vloeiend Nederlands en Frans spreekt, kan zij alles ook nog uitleggen in deze talen, als het nodig is.

Leer effectief communiceren in het Engels en verbeter uw spreekvaardigheid

Michelle geeft individuele lessen en lessen aan kleine groepen. Tijdens deze lessen oefent u de Engelse taal in een comfortabele en veilige omgeving. Immers, ´fouten maken mag´, want van fouten kun je leren! Al heel snel groeit daardoor uw vertrouwen om ook in het Engels uw gedachten en ideeën te vertellen, wanneer u op reis bent of buitenlandse gasten ontvangt.

Uw vertrouwen in uzelf groeit vanzelf omdat u tijdens de lessen uw communicatieve vaardigheden traint en geleidelijk aan uw spreekvaardigheid verbetert. Michelle geeft u vele tips om uw uitspraak te verbeteren en samen bedenkt u manieren om uw luistervaardigheid te vergroten. Michelle helpt om uw woordenschat uit te breiden en een correcte grammatica toe te passen wanneer u in het Engels schrijft.

Zij is uw persoonlijke coach gedurende het gehele trainingstraject.

Kosten, lesuren en inschrijving

De leskosten hangen af van hoe lang de les duurt. De lengte van de les varieert van één tot twee uur. De leskosten hangen ook af van het aantal deelnemers per cursus. Oefenen in een kleine groep is goedkoper dan het volgen van individuele lessen. Michelle geeft les door de week gedurende de avonduren en op woensdag- en zaterdagochtend. De lessen worden aangeboden in een serie van 12 lessen gedurende een door u en Michelle te bepalen periode; immers, als er haast bij is, dan is het wellicht nodig om meer dan één les per week te volgen!

Wanneer u interesse heeft in individueel onderwijs of in onderwijs in een kleine groep, vul dan s.v.p. het antwoordformulier in. Michelle zal dan daarna contact met u opnemen om alle mogelijkheden door te spreken.