Tekst redigeren

Vindt u het moeilijk om in het Engels te schrijven? Heeft u wel het juiste woord gekozen? Is de grammatica wel correct?

Het is al niet eenvoudig om vooruit te komen in de internationale zakenwereld of om uw artikel geplaatst te krijgen in een internationaal toptijdschrift.

Dit is extra moeilijk omdat u vaak moet schrijven in een taal die van huis uit niet de uwe is. Daarom is het verstandig... meer informatie >

Vertalen

"Vertalen is niet zomaar een woord uit de ene taal vervangen door een woord uit de andere taal. Vertalen betekent het overbruggen van inzichten en concepten tussen twee talen. Een vertaler verstaat de kunst om de beelden, die deze woorden scheppen, vorm te geven." - Timothy Brook -

Het gaat allemaal over het overbruggen van inzichten uit het Nederlands naar het Engels. Dat is precies de specialiteit van... meer informatie >

Taalonderwijs

Taalvaardigheidsniveau (level of English Proficiency) Michelle Mellion, uw leraar taalvaardigheid, is van oorsprong Amerikaanse en heeft in Nederland al bijna dertig jaar Engels gedoceerd aan mensen van alle leeftijden, alle nationaliteiten en op alle verschillende niveau´s.

Afhankelijk van uw niveau van taalvaardigheid wordt u een trainings-programma op maat aangeboden dat overeenkomt met u wensen en ... meer informatie >